ubezpieczenia oc

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Sprawa stara jak świat – jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza i otrzymujemy zwolnienie. Naszym obowiązkiem jest, aby w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zwolnienia, dostarczyć jest płatnikowi składek lub bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewywiązanie się z tego obowiązku pociąga za sobą obniżenie należnych nam świadczeń. Sytuacja zmienia się dosyć dynamicznie, a to […]