Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Każdy z nas chciałby coś zyskać w momencie, gdy doświadczy mniej lub bardziej poważnego uszczerbku, doznanego wskutek naruszenia jego prawnie chronionych dóbr i interesów. A to, na co możemy liczyć to odszkodowanie – świadczenie, które ma na celu wyrównanie uszczerbku. Jak czytamy na www.kruczek.pl o odszkodowaniu mówimy mając na myśli naprawienie uszczerbku majątkowego. Natomiast w przypadku naprawienia uszczerbku niemajątkowego – przysługuje nam roszczenie z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę.

Roszczenie odszkodowawcze

Aby z takim roszczeniem można było wystąpić muszą zaistnieć trzy przesłanki. Pierwsza z nich to konieczność wystąpienia szkody. Druga przesłanka mówi, że szkoda musi wynikać ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia. Natomiast trzecia wskazuje, że pomiędzy zdarzeniem, z którym ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody, a szkodą musi zachodzić zależność określana jako adekwatny związek przyczynowy.

Ustalenie rozmiaru szkody

Jak wskazuje portal internetowy Kruczek, w przypadku dochodzenia odszkodowania niezwykle istotnym elementem jest ustalenie rozmiaru szkody. Wysokość odszkodowania nie powinna przekraczać wysokości faktycznie poniesionej szkody, ale też nie powinna być ona niższa. Należy też pamiętać, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Jeśli określone zdarzenie wywołuje zarówno uszczerbek, jak i korzyść dla poszkodowanego, przy ustalaniu wysokości odszkodowania dokonuje się kompensaty obu tych zmiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 + = 12