Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Sprawa stara jak świat – jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza i otrzymujemy zwolnienie. Naszym obowiązkiem jest, aby w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zwolnienia, dostarczyć jest płatnikowi składek lub bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewywiązanie się z tego obowiązku pociąga za sobą obniżenie należnych nam świadczeń.

Sytuacja zmienia się dosyć dynamicznie, a to również za sprawą elektronicznych zwolnień, które mają wejść do obiegu w przyszłym roku. Założenie jest takie, że mają one trafiać bezpośrednio do płatnika składek oraz ZUS poprzez drogę elektroniczną. W większości zniweluje to sankcje za niedochowanie terminu dostarczenia zwolnienia. Nie wszystkim jednak pasuje taki obrót spraw, a najbardziej przeciwni są sami lekarze. Skończy się wystawianie „lewych” zwolnień, gdyż w nowej wersji będą one bardzo szybko kontrolowane przez ZUS. Obecnie sytuacja wygląda tak, że co jakiś czas lekarz pobiera we wspomnianym zakładzie druki L-4, a po ich wypisywaniu przekazuje kopię ZUS-owi, gdzie pracownicy ręcznie wprowadzają dane do systemu. Nowa procedura zaoszczędzi bardzo wiele czasu, pracy oraz zmniejszy możliwość ewentualnych oszustw. Większa liczba oszust, niż tych przy użyciu wspomnianych zwolnień, jest chyba jedynie w kwestii ubezpieczenia samochodu.

Wprowadzanie e-zwolnień nie sprawi, że od razu lekarze stracą możliwość wystawiania zaświadczeń na znanym formularzu ZUS ZLA – będą one jeszcze funkcjonować maksymalnie do końca 2017 roku. Jest to głównie sprawa odpowiedniego zaplecza informatycznego, które zapewni szybkie i bezpieczne przesyłanie informacji o pacjentach. Na dzień dzisiejszy nie wszystkie gabinety w Polsce są odpowiednio wyposażone do pełnienia takiego zadania. Oznacza to również, że i wspomniane sankcje nie do końca od razu znikną, gdyż nadal będziemy mieli możliwość spóźnić się z terminem dostarczenia dokumentu.

Praktyka pokazuje, że takie systemy najczęściej działają dobrze i sprawdzają się w swojej roli. Obecnie coraz więcej instytucji przechodzi na elektroniczną wymianę informacji oraz oferowania swoich usług. Przykładem mogą być towarzystwa ubezpieczeniowe, które swoje ubezpieczenia OC sprzedają za pośrednictwem Internetu. Jak widać, wszystko powoli poddaje się procesowi informatyzacji, więc na kwestie zwolnień lekarskich również nadszedł czas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 3 = 3