Obowiązki zarządców nieruchomości mieszkaniowych

Obowiązki zarządców nieruchomości mieszkaniowych

Obowiązki zarządców budynków i osiedli podlegających pod wspólnoty mieszkaniowe wynikają z Prawa Budowlanego. Główna, podstawowa zasada dotyczy użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym. Nieruchomości nie mogą przy tym stanowić zagrożenia ani dla mieszkańców, ani dla środowiska. Zapisy te pociągają za sobą oczywiście kolejne wymogi. Sprawdźmy zatem, do czego według www.status.pl zobowiązany jest każdy zarządca.

Kontrole i przeglądy

Wykształcone, doświadczone osoby piastujące stanowisko zarządcy nieruchomości mieszkaniowych (budynków i osiedli), zatrudniane przez takie firmy, jak biuro Status mają obowiązek przeprowadzania regularnych (przynajmniej raz w roku) kontroli obiektów. Kontrole takie obejmują znajdujące się w nich instalacje, a zwłaszcza te, które są narażone na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, i których stan pogarsza się w trakcie eksploatacji budynku. Nie mogą przy tym zapominać o sprawdzaniu stanu przewodów wentylacyjnych, dymowych i kominowych oraz instalacji stanowiących element ochrony środowiska. W końcu w odstępach co pięć lat zarządca musi skontrolować stan techniczny, a także estetyczny zarządzanych przez siebie nieruchomości.

Dokumentacja

Obowiązki zarządców budynków i osiedli nie kończą się na kontrolach i przeglądach. Obejmują one bowiem również przechowywanie dokumentacji projektowej i budowlanej obiektu przez cały okres jego istnienia, a także prowadzenie specjalnej księgi. To w niej trzeba zapisywać lub załączać wszelkie informacje na temat zmiany stanu budynku oraz przeprowadzanych kontroli i ekspertyz. Obecnie konieczne jest również sporządzenie świadectw energetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 − = 0