Zarządzanie nieruchomościami – nieco teorii

Zarządzanie nieruchomościami – nieco teorii

Przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, która polega na zawodowym, czyli odpłatnym wykonywaniu pewnych czynności zleconych przez właściciela nieruchomości. Zadania te to prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, planowanie krótko- i długookresowych celów oraz sposób ich realizacji w oparciu o zachowanie budynku w stanie niepogorszonym i jego rozwój, a także doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością. Według ustawy zarządzanie nieruchomością jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Licencja zarządcy

W celu uzyskania licencji zarządcy nieruchomości, a tym samym pozwolenia na prowadzenie działalności zawodowej związanej z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka warunków, które określa specjalna ustawa. I tak wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z gospodarki nieruchomościami lub też posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbycie praktyki. Licencję taką może nabyć jedynie osoba fizyczna. Wydaje ją Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która prócz tego prowadzi także Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości. Co więcej osoba starająca się o tytuł zarządcy musi posiadać ubezpieczenie OC dla osób wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami.

Formy prowadzenia działalności na rynku nieruchomości

Na rynku nieruchomości można funkcjonować jako samodzielny przedsiębiorca lub jako pracownik najemny. Każda firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami musi jednak zapewnić wykonywanie czynności zarządzania (zwłaszcza nadzór nad tymi czynnościami i ponoszenie odpowiedzialności zawodowej) przez osobę posiadającą odpowiednią licencję.

Więcej informacji znajdziesz na http://status.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 + 1 =